Medlems side

Log-in på medlems siden og find bla. følgende 


  • Medlemsliste
  • Præsensation fra diverse foredrag
  • Årsregnskaber
  • Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger
  • Og meget mere...


Indtast kode og klik på "OK" ==>  

Kode fås ved henvendelse til finansforvalteren.